Klub wakacyjny

Klub wakacyjny to stosunkowo nowy rodzaj oferty wakacyjnej, która polega na podpisaniu umowy (minimum kilkuletniej) członkowskiej danego klubu wakacyjnego. Dzięki takiemu członkostwu – zwykle potwierdzanemu formalnym Certyfikatem – członkowie klubu mają prawo do korzystania z apartamentów wakacyjnych zrzeszonych w klubie. W ramach klubu mogą także wymieniać się tygodniami z innymi klubowiczami, często mogą liczyć na dodatkowe oferty promocyjne czy zniżki.

Klub wakacyjny – statystyki

Według danych Resort Development Organisation, stowarzyszenia branży hotelarskiej, co roku z tego typu ofert korzysta prawie 7 mln osób, z czego w Europie 1,5 mln. W Polsce wakacje klubowe oferujemy ponad 20 lat, przy czym polski klub wakacyjny został uruchomiony przez HTC w 2008 roku.

Członkostwo w klubie wakacyjnym – możliwości

Jeśli członek klubu chce zakończyć swoje członkostwo ma kilka możliwości:

  1. Członkostwo w klubie wakacyjnym może zostać przeniesione na inną osobę/firmę w formie cesji. Praktycznie to wygląda w ten sposób, że Cedent (Klubowicz) zawiera umowę z osobą której chce przekazać swoje prawa członkowskiej a HTC dla nowego Klubowicza wystawia nowy Certyfikat
  2. Członkostwo w klubie wakacyjnym może zostać sprzedane. HTC nie zajmuje się wtórną odsprzedażą tygodni ale jest wiele firm pośredniczących przy takich transakcjach. W takim przypadku na podstawie umowy sprzedaży HTC wystawia dla nowego Klubowicza Certyfikat.

W obu powyższych przypadkach dotychczasowy klubowicz musi mieć uregulowane wszystkie zobowiązania wobec klubu, chyba, że przejmie je na siebie nowy klubowicz i spłaci je przed otrzymaniem swojego Certyfikatu.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych klubach? Zajrzyj do Golden Vacation Club i Silver Vacation Club.